Tyrifjord Barnehage

Velkommen til barnehagen vår!

10007532_579541892161298_1404930032_n

Tyrifjord Barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Røyse. Den er del av et større oppvekstmiljø med både barne-, ungdoms- og videregående skole, men er en egen enhet med tid og ro til lek, læring og omsorg.

Tyrifjord Barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Det vil si at i tillegg til å følge barnehageloven, ønsker barnehagen å formidle kristne verdier og en levende tro til barna. En tro som ikke bare tas frem til de kristne høytidene, men som kan gi dem trygghet i hverdagen fordi de vet at de er elsket av en kjærlig Gud som har skapt dem.

I praksis vil dette vise seg i at innhold i samlingsstunder og opplegg ofte vil være hentet fra bibelhistoriene, med sanger og tekster som hører til. Vi ønsker også å formidle for barna at å be til Gud om ting man bryr seg om, er glad for eller bekymrer seg over kan være et trygt og godt verktøy i hverdagen.

Rammeplanens innhold og fagområder er like viktige hos oss som i andre barnehager, men vi ønsker i tillegg å formidle den kristne tro som en naturlig del av hverdagen.