Kontakt oss

Adresse: Tyrifjordveien 32, 3530 Røyse

Telefon på avdeling: 4614 3551

Telefon til styrer: 930 85 950

E-post: styrer@tyrifjordbarnehage.no