Søknadsskjema barnehageplass

Link til elektronisk skjema på Hole Kommunes hjemmeside

https://www.hole.kommune.no/opptak-eller-bytte-plass.361512.no.html