Planleggingsdager 2017/2018

Barnehagen har i følge vedtektene 5 planleggingsdager i året. Disse fordeles slik at personalet får best mulig utbytte av dem i forbindelse av oppstart av nye tema, nye ansatte eller ved tilbud om deltagelse på kurs og konferanser. Barnehagepersonalet deltar om mulig på lærerkonferansen til menighets-skolene, dette blir avklart etterhvert.

Planleggingsdagene for 2017/2018 er:

26. oktober

27. oktober (Holekonferansen)

2. januar

 

De 2 siste dagene er ikke klarlagt enda. Disse blir sannsynligvis i forbindelse med lærerkonferansen i Mars/April.