Planleggingsdager 2018/2019

Barnehagen har i følge vedtektene 5 planleggingsdager i året. Disse fordeles slik at personalet får best mulig utbytte av dem i forbindelse av oppstart av nye tema, nye ansatte eller ved tilbud om deltagelse på kurs og konferanser. Barnehagepersonalet deltar om mulig på lærerkonferansen til menighets-skolene, dette blir avklart etterhvert.

Planleggingsdagene for 2018/2019 er:

17. og 18. september

26. oktober (Holekonferansen)

2. januar

4. eller 5. februar (Lærerkonferansen)