Vokse i kjærlighet hver dag

Høstlek i barnehagen

Ingenting er som å bade i løv i frisk høstluft med sol i skinnene.  

Følg oss gjerne på facebook

Tyrifjord Barnehage

Velkommen til barnehagen vår! Tyrifjord Barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Røyse. Den er del av et større oppvekstmiljø med både barne-, ungdoms- og videregående skole, men er en egen enhet med tid og ro til lek, læring og omsorg. Tyrifjord Barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Det vil si at i