Tyrifjord Barnehage

Velkommen til barnehagen vår! Tyrifjord Barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Røyse. Den er del av et større oppvekstmiljø med både barne-, ungdoms- og videregående skole, men er en egen enhet med tid og ro til lek, læring og omsorg. Tyrifjord Barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Det vil si at i